Log på
 

Årligt kontingent

 

Det årlige kontingent  besluttes på den ordinære generalforsamling.

 

Kontingent opkræves af grundejeren på opkrævningstidspunktet.

 

Kontingentet udgør kr. 2.000,- årligt.  

 

Grundejerforeningen forestår ikke refusion af betalt kontingent.