Log på
 

Husk at meddele ejerskifte til grundejerforeningen

 

Ved ejerskifte er det sælgers pligt, at meddele navn, adresse, email og tlf. på den/de nye købere samt dato for ejerskiftet.  

 

Grundejerforeningen forestår ikke refusion af betalt kontingent.  Parterne forestår selv evt. refusion af betalt kontingent.